Szanowni Państwo,

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stiv-Meble.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: meble.24h@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora Bielnik Pierwszy 26.
 3. Należy pamiętać, że już w sytuacji kontaktu poprzez formularz kontaktowy, czy też zapisując się do newslettera przekazane zostają dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 1. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– obsługa poczty – kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pomocą formularza reklamacyjnego, kontaktowego, przekazujecie Państwo swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, które zawarte są w przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach skontaktowania się. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu Pani/Pana dane będą również przetwarzane ze względu na cel jakim jest archiwizacja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

złożenie zamówienia, wykonanie umowy – wypełniając dane płatności podajecie Państwo dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w sytuacji ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.

księgowy/rachunkowy – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

– złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji, odstąpienie od umowy – przesyłając pismo z reklamacją przekazujecie Państwo wszelkie dane, które podane są w reklamacji. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

– wykorzystywania cookies na stronie – podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

– w celach marketingowych, w tym wysyłanie newslettera – na podstawie wyrażonej zgody na przesłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes Administratora.

analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane, wykonanie umowy nie będzie możliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak:

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

– banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

– podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

– firmy kurierskie,

– zewnętrzne firmy marketingowe,

– kancelarie prawne,

– biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Posiada Pani/Pan też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podali Państwo swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Printerest.
 1. Klikając na wtyczkę istnieje możliwość bezpośredniego przejścia na profil Administratora w danym serwisie. Ze względu na powyższe serwisy mogą otrzymać informację o Twoim numerze IP. Administrator nie posiada informacji dotyczących gromadzenia danych osobowych przez serwisy społecznościowe.
 1. Administrator poleca wylogować się z serwisów społecznościowych, jeśli nie chcą Państwo aby serwisy społecznościowe posiadały informację na temat odwiedzin niniejszej strony internetowej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Ta strona internetowa używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta, przeglądając strony internetowe.
 3. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 4. Pliki ciasteczek służą Administratorowi do: zwiększenia wydajności działania witryny, tworzenia anonimowych statystyk, oceny ruchu użytkowników w obrębie witryny, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 5. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Facebook, Instagram.
 6. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączy Pan/Pani możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania Naszej strony internetowej.

USŁUGA NEWSLETTER

 

 1. Administrator świadomie dobiera dostawców usług, z których korzysta, tak aby zapewnić Państwu najwyższy poziom ochrony Waszych danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest Stiv-Meble z siedzibą w Bielnik Pierwszy 26.
 3. Pana/ Pani dane, tj. imię oraz e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Panu/Pani newslettera na podstawie udzielonej przez Pana/ Panią zgody, a także w celu wysłania Panu/Pani informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Gwarantuję Panu/Pani, że Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera” umieszczonego na końcu wiadomości.
 7. Po skorzystaniu przez Pana/Panią z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Pańskie dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
 8. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
 9. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Pana/Pani dane, posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 11. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.

Szczegóły dotyczące tej usługi znajdą Państwo klikając w ten link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

 1. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 2. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 3. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z Państwa preferencjami.
 4. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 5. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

GOOGLE ADS

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Ads. To internetowy program reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania Google lub na stronach partnerów Google, kiedy szukamy określonego produktu, usługi czy firmy.
 2. Google Ads wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 3. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. Korzystam z Google Ads w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z Państwa preferencjami.
 5. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 6. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Użytkownik musi wyrazić na nie zgodę.

PIKSEL FACEBOOKA

 1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły moją stronę.
 2. Zbierane od Państwa informacje poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Istnieje możliwość, że będą łączone z innymi informacjami o Pani/Panu, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.